ZAPRASZAMY LECHSYS

To uniwersalny system mieszalniczy o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Stanowi kompletny program produktów tworzących pełne cykle lakiernicze, wspierający dostawcę i wykonawcę aplikacji. Wszystkie zadania można realizować w tysiącach kolorów, właściwych dla każdego segmentu rynku. System oparty na 28 wysoce skoncentrowanych baz pigmentowych i szeroką gamę binderów, pozwala na tworzenie wielu rodzajów farb gruntujących, podkładowych i nawierzchniowych, do wszelkich zastosowań przemysłowych. Lechsys pozwala na odtwarzanie wszystkich kolorów solid i wybranych kolorów metalicznych.