Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.colormax-lakiery.pl/sklep oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim produktów.

2. Sklep internetowy www.colormax-lakiery.pl/sklep prowadzony jest przez: FHU Color Max Piotr Pietraszko z siedzibą: Rzepkowy Potok 15, 43-326 Pietrzykowice, NIP – 5531612307, REGON –  240163822. Sklep www.colormax-lakiery.pl/sklep zajmuje się internetową sprzedażą produktu w postaci fizycznej o nazwie „Color Max”

3. Każda osoba może przeglądać zasoby sklepu internetowego bez żadnych zobowiązań, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym sklepie (na przykład: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i deklaruje, że zapoznała się z obowiązującym w nim Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Oświadcza też, że w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Każda osoba, która nie zgadza się z powyższymi zapisami, nie powinna korzystać z usług sklepu internetowego, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie sprzedaży produktów oferowanych w sklepie. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Do korzystania ze sklepu nie wymaga się specjalnych oprogramowań. Osoba chcąca korzystać ze sklepu powinna posiadać standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, posiadanie skrzynki pocztowej email, możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz włączoną obsługę plików cookies.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – FHU Color Max Piotr Pietraszko z siedzibą: Rzepkowy Potok 15, 43-326 Pietrzykowice, NIP – 5531612307, REGON –  240163822

4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz fizyczna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

10. Dowód zakupu – dowodem zakupu jest np, paragon (lub faktura), który Klient otrzymuje w Przesyłce wraz z produktami, a także każdy inny dokument, który jest dowodem na ich zakup w sklepie  www.colormax-lakiery.pl/sklep . Dowód zakupu uprawnia do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) oraz reklamacji.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Wszystkie sprawy związane z produktami i problemami w Sklepie mogą być kierowane przez Użytkowników w sposób elektroniczny lub na tradycyjny adres korespondencyjny (adresy podane poniżej) :

a)  Adres korespondencyjny: FHU Color Max Piotr Pietraszko z siedzibą: Rzepkowy Potok 15, 43-326 Pietrzykowice

b)  Adres e-mail: piotrekmotor@tlen.pl 

§ 4

Składanie zamówienia 

Aby złożyć Zamówienie należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3.Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” 

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówione produkty do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

§ 5 

Zwroty i reklamacje

1. Zamawiający – konsument, dokonujący zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.colormax-lakiery.pl/sklep ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podawania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu sprzedawcy o takiej decyzji poprzez wiadomość e-mail w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przedmiotu na adres: piotrekmotor@tlen.pl 

2. Konsument, która chce zwrócić towar, musi wypełnić „formularz zwrotu” dostępny poniżej i odesłać go na adres korespondencyjny z produktem oraz dowodem zakupu. Klient zobowiązany jest odesłać produkt w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania towaru. W sytuacji, gdy minie 30 dni od daty otrzymania produktu przez kupującego, klient traci prawo do zwrotu towaru.

3. Sprzedawca będzie na bieżąco rozpatrywał wszelkie zgłoszenia reklamacyjne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli dotyczy ono nieznajomości regulaminu lub nie stosowania się do wskazówek i informacji widniejących na stronie sklepu.

4. Jeśli następuje zwrot produktu, powinien on zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Zwrócony produkt zostanie poddany dokładnej kontroli ( oceny zniszczeń, śladów użytkowania ). Po uwzględnieniu reklamacji wpłata za produkt zostanie zwrócona do 7 dni roboczych taką samą formą płatności jaką klient dokonał zakupu. Sprzedawca zastrzega też sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaty, jeśli produkt został zakupiony przez osobę, dla której nie jest on przeznaczony, a informacja ta widniała w opisie produktu (np, wiek kupującego), oraz jeśli na produkcie widnieją ślady użytkowania.

5. Wszelkie koszty zwrotu produktu ponosi kupujący, wyjątkiem jest wadliwość wyrobu lub dostarczenie towaru niezgodnego z treścią zamówienia, wtedy koszty ponosi sprzedawca. Całkowitą odpowiedzialność za zwracany towar ponosi kupujący do momentu otrzymania go przez sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia w czasie transportu zwracanego towaru wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu oraz za zaginięcie towaru podczas transportu.

6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony sprzedawcy formularz zwrotu, stanowi podstawę do zwrotu środków pieniężnych za produkt.

Formularz zwrotu

§ 6 

Metody płatności: 

Przedpłaty można dokonać kartą kredytową i przelewem za pośrednictwem serwisu PayU. W przypadku wysyłki za pobraniem klient płaci przy odbiorze paczki. 

§ 7 

Metody dostawy: 

1. Przesyłka listowa polecona priorytetowa – do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki

2. Kurier 48 ( tylko terytorium Polski ) – czas dostawy do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki (przedpłata lub płatność przy odbiorze)

Sprzedający nie odpowiada za wydłużenie czasu dostawy ( jest to nie zależne od sprzedawcy )

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Produkty dostępne w sklepie www.colormax-lakiery.pl/sklep oraz wszystkie bonusy należy traktować w formie zabawy i żartu. Autor wyłącza całkowitą odpowiedzialność, za działanie „Color Max” i wszystkich produktów dostępnych w sklepie www.colormax-lakiery.pl/sklep

2. W przypadku braku danego produktu w sklepie internetowym (spowodowanym, np przez ograniczoną ilość lub szybkim wzrostem sprzedaży danego produktu o czym klient zostanie poinformowany poprzez informację na głównej stronie sklepu) będzie możliwość złożenia zamówienia na dany produkt ( składając normalne zamówienie i wpłacając należną kwotę ). Wysyłka takiego towaru nastąpi natychmiast po uzupełnieniu braku w magazynie.

3. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien natychmiast zapoznać się ze zmianami, ponieważ zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze sklepu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

5.  Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.